ใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมจะ “ให้” อย่างเสียสละ 

คือคุณลักษณะอย่างหนึ่งของ “ผู้ติดตามพระคริสต์” 

เมื่อเราจะต้อง “ให้” ไม่ว่าจะให้กับคริสตจักร พันธกิจ หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ หรือแม้แต่ให้กับเพื่อนที่กำลังเดือดร้อนขัดสน เรามีวิธีตัดสินใจอย่างไรว่าจะให้อะไร ให้เท่าไร และควรให้ด้วยท่าทีแบบใด 

พรแห่งการให้ โดย จอห์น สตอทท์ 

เจาะลึกคำสอนของอัครทูตเปาโล เพื่อให้ข้อคิดเรื่อง “การให้” ในแง่มุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน 

 

ซื้อ